ZAVÁDĚNÍ SVOZU D2D TŘÍDĚNÉHO ODPADU V OBCÍCH

Šest obcí z naší svozové oblasti přechází v tomto roce na systém svozu D2D (door-to-door) u tříděných složek komunálního odpadu. Jedna obec svůj již částečně zavedený systém rozšiřuje.

Jedná se o svoz odpadů z nádob umístěných přímo u nemovitostí tak, jak je tomu nyní u směsného komunálního odpadu. Jednotlivé obce tento systém spouštějí postupně v prvním pololetí roku 2024, dle svých harmonogramů, které jsou zaneseny v Termínech svozu na našich webových stránkách, a to následovně:

LEDEN – Hlásná Třebaň (papír, plast) a Srbsko (papír a plast)

ÚNOR – Koněprusy (papír, plast a BIO) a Skuhrov (papír, plast a BIO)

BŘEZEN – Karlík (papír, plast a BIO) a Liteň (papír)

DUBEN – Řevnice (papír, plast a BIO)

V obcích, kde je zaváděn systém D2D plastů, je nově nastaven tzv. sdružený sběr této komodity, kdy do nádoby na PLAST můžete odkládat i nápojové kartony a kovy, pro které byly dříve určeny oranžové a šedé nádoby v hnízdech tříděného odpadu.