O společnosti

Na podzim roku 2021 vznikl dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady (dále „DSO“, více viz záložka DSO), jehož členy se stalo 16 úzce spolupracujících měst a obcí v širším regionu Dolního Poberouní, od hranic s Prahou až po obce v blízkosti Berouna. Společně představují cca 30 tisíc trvale žijících obyvatel a významný počet rekreačních objektů.

​Následně byla založena komunální odpadová společnost POBERO Poberounské odpady s.r.o. (dále „POBERO“). Společnost POBERO svou činnost zahájila 1. července 2022. Její hlavní náplní je zajištění svozu a zpracování odpadu (směsného i tříděného) pro všechny členské obce.

Členskými obcemi je všech 16 zakládajících obcí:
Černošice, Dobřichovice, Hlásná Třebaň, Karlík, Karlštejn, Koněprusy, Lety, Liteň, Řevnice, Skuhrov, Srbsko, Svinaře, Tetín, Třebotov, Všenory, Zadní Třebaň

Zakládací listina
Rozhodnutí o povolení k provozu mobilního zařízení ke sběru odpadů (IČZ: CZS02800)