Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady

Svazek je založen za účelem společné realizace odpadového hospodářství a zavádění principů oběhového hospodářství do praxe.

Předseda svazku
PhDr. Mgr. Petr Weber
Karlštejn 206
267 18 Karlštejn
E-mail: mistostarosta2@obeckarlstejn.cz
Tel.: +420 603 215 835

Kontaktní údaje
Karlštejn 185
267 18 Karlštejn
IČ: 11945486

Předsednictvo
Předseda: PhDr. Mgr. Petr Weber
Místopředsedové: Ing. Barbora Tesařová, Mgr. Filip Kořínek
Členové: Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Petr Hampl

Kontrolní komise
Ing. Tomáš Jurajda, Ing. Tomáš Snopek, Monika Hurtová, Josef Trpišovský, Ing. Lucie Živná

Zakládací listina
a stanovy

Povinně zveřejňované informace