Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady

Svazek je založen za účelem společné realizace odpadového hospodářství a zavádění principů oběhového hospodářství do praxe s cílem uspořit prostředky dosud vynakládané jednotlivými členy svazku.

Předseda svazku
PhDr. Mgr. Petr Weber
Karlštejn 206
267 18 Karlštejn
E-mail: mistostarosta2@obeckarlstejn.cz
Tel.: +420 603 215 835

Kontaktní údaje
Karlštejn 185
267 18 Karlštejn
IČ: 11945486

Předsednictvo
Předseda: PhDr. Mgr. Petr Weber
Místopředsedové: Ing. Barbora Tesařová, Mgr. Filip Kořínek
Členové: Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Petr Hampl

Kontrolní komise
Filip Kaštánek, Ing. Tomáš Snopek, Jana Svobodová, Svatava Biskupová, Ing. Lucie Živná

Zakládací listina

Povinně zveřejňované informace

Pozvánka DSO Poberounské odpady – členská schůze 27. 04. 23 (vyvěšeno 20. 4. 2023)
Pozvánka DSO Poberounské odpady – členská schůze 28. 03. 23 (vyvěšeno 21. 3. 2023)
Pozvánka DSO Poberounské odpady – členská schůze 28. 02. 23 (vyvěšeno 8. 2. 2023)
DSO Poberounské odpady – členská schůze 8-2022 – zápis (vyvěšeno 20. 12. 2022)
Pozvánka DSO Poberounské odpady ‒ členská schůze 8. 12. 22 (vyvěšeno 1. 12. 2022)
DSO Poberounské odpady – Návrh rozpočtu na 2024-26 (vyvěšeno 23.11. 2022)
DSO Poberounské odpady – Návrh rozpočtu na 2023 (vyvěšeno 23.11. 2022)
Pozvánka DSO Poberounské odpady ‒ členská schůze 15. 9. 22 (vyvěšeno 8. 9. 2022)
DSO Poberounské odpady členská schůze 6-2022 – zápis (vyvěšeno 7. 7. 2022)
FIN 2-12M Poberounské odpady 2021 (vyvěšeno 28. 6. 2022)
Návrh závěrečného účtu Poberounské odpady 2021 (vyvěšeno 28. 6. 2022)
Příloha 2021 Poberounské odpady (vyvěšeno 28. 6. 2022)
Rozvaha 2021 Poberounské odpady (vyvěšeno 28. 6. 2022)
Výkaz zisku a ztráty 2021 Poberounské odpady (vyvěšeno 28. 6. 2022)
Zpráva DSO Poberounské odpady 2021 (vyvěšeno 28. 6. 2022)
DSO Poberounské odpady členská schůze 5-2022 – zápis (vyvěšeno 23. 6. 2022)
DSO Poberounské odpady členská schůze 23. 6. 22 (vyvěšeno 23. 6. 2022)
DSO Poberounské odpady členská schůze 4-2022 – zápis (vyvěšeno 9. 6. 2022)
Pozvánka – DSO Poberounské odpady – členská schůze (vyvěšeno 9. 6. 2022)
DSO Poberounské odpady členská schůze 3-2022 – zápis (vyvěšeno 13. 4. 2022)
DSO Poberounské odpady členská schůze 13. 4. 22 (vyvěšeno 13. 4. 2022)
Pozvánka – DSO Poberounské odpady – členská schůze (vyvěšeno 13. 4. 2022)
DSO Poberounské odpady – členská schůze 2-2022 – zápis (vyvěšeno 17. 2. 2022)
Pozvánka – DSO Poberounské odpady – členská schůze (vyvěšeno 17. 2. 2022)
DSO Poberounské odpady – členská schůze 1-2022 – zápis (vyvěšeno 27. 1. 2022)
Pozvánka – DSO Poberounské odpady – členská schůze (vyvěšeno 27. 1. 2022)
DSO Poberounské odpady – Rozpočet na rok 2021 (vyvěšeno 17. 12. 2021)
DSO Poberounské odpady – členská schůze 2-2021 – zápis (vyvěšeno 16. 12. 2021)
Pozvánka – DSO Poberounské odpady – členská schůze (vyvěšeno 16. 12. 2021)
DSO Poberounské odpady – Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2023‒2025 (vyvěšeno 2. 12. 2021)
DSO Poberounské odpady – Návrh rozpočtu na rok 2022 (vyvěšeno 2. 12. 2021)
DSO Poberounské odpady – členská schůze 1-2021 – zápis (vyvěšeno 22. 10. 2021)
Pozvánka – DSO Poberounské odpady – členská schůze (vyvěšeno 22. 10. 2021)
Prezentace – Ustavující schůze DSO Poberounské odpady (vyvěšeno 8. 10. 2021)
Pozvánka – DSO Poberounské odpady – ustavující schůze (vyvěšeno 8. 10. 2021)

Pozvánka DSO Poberounské odpady – členská schůze 28. 03. 23 (vyvěšeno 21. 3. 2023)
Pozvánka DSO Poberounské odpady – členská schůze 28. 02. 23 (vyvěšeno 8. 2. 2023)
DSO Poberounské odpady – členská schůze 8-2022 – zápis (vyvěšeno 20. 12. 2022)
Pozvánka DSO Poberounské odpady ‒ členská schůze 8. 12. 22 (vyvěšeno 1. 12. 2022)
DSO Poberounské odpady – Návrh rozpočtu na 2024-26 (vyvěšeno 23.11. 2022)
DSO Poberounské odpady – Návrh rozpočtu na 2023 (vyvěšeno 23.11. 2022)
Pozvánka DSO Poberounské odpady ‒ členská schůze 15. 9. 22 (vyvěšeno 8. 9. 2022)
DSO Poberounské odpady členská schůze 6-2022 – zápis (vyvěšeno 7. 7. 2022)
FIN 2-12M Poberounské odpady 2021 (vyvěšeno 28. 6. 2022)
Návrh závěrečného účtu Poberounské odpady 2021 (vyvěšeno 28. 6. 2022)
Příloha 2021 Poberounské odpady (vyvěšeno 28. 6. 2022)
Rozvaha 2021 Poberounské odpady (vyvěšeno 28. 6. 2022)
Výkaz zisku a ztráty 2021 Poberounské odpady (vyvěšeno 28. 6. 2022)
Zpráva DSO Poberounské odpady 2021 (vyvěšeno 28. 6. 2022)
DSO Poberounské odpady členská schůze 5-2022 – zápis (vyvěšeno 23. 6. 2022)
DSO Poberounské odpady členská schůze 23. 6. 22 (vyvěšeno 23. 6. 2022)
DSO Poberounské odpady členská schůze 4-2022 – zápis (vyvěšeno 9. 6. 2022)
Pozvánka – DSO Poberounské odpady – členská schůze (vyvěšeno 9. 6. 2022)
DSO Poberounské odpady členská schůze 3-2022 – zápis (vyvěšeno 13. 4. 2022)
DSO Poberounské odpady členská schůze 13. 4. 22 (vyvěšeno 13. 4. 2022)
Pozvánka – DSO Poberounské odpady – členská schůze (vyvěšeno 13. 4. 2022)
DSO Poberounské odpady – členská schůze 2-2022 – zápis (vyvěšeno 17. 2. 2022)
Pozvánka – DSO Poberounské odpady – členská schůze (vyvěšeno 17. 2. 2022)
DSO Poberounské odpady – členská schůze 1-2022 – zápis (vyvěšeno 27. 1. 2022)
Pozvánka – DSO Poberounské odpady – členská schůze (vyvěšeno 27. 1. 2022)
DSO Poberounské odpady – Rozpočet na rok 2021 (vyvěšeno 17. 12. 2021)
DSO Poberounské odpady – členská schůze 2-2021 – zápis (vyvěšeno 16. 12. 2021)
Pozvánka – DSO Poberounské odpady – členská schůze (vyvěšeno 16. 12. 2021)
DSO Poberounské odpady – Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2023‒2025 (vyvěšeno 2. 12. 2021)
DSO Poberounské odpady – Návrh rozpočtu na rok 2022 (vyvěšeno 2. 12. 2021)
DSO Poberounské odpady – členská schůze 1-2021 – zápis (vyvěšeno 22. 10. 2021)
Pozvánka – DSO Poberounské odpady – členská schůze (vyvěšeno 22. 10. 2021)
Prezentace – Ustavující schůze DSO Poberounské odpady (vyvěšeno 8. 10. 2021)
Pozvánka – DSO Poberounské odpady – ustavující schůze (vyvěšeno 8. 10. 2021)