Systém svozu POBERO

Společnost POBERO Poberounské odpady s.r.o. realizovala projekt „Systém svozu POBERO“.

V rámci projektu byly pořízeny čtyři svozová vozidla včetně vážních systémů a nádob na separaci odpadů. Cílem projektu je vybudování systému pro separaci, sběr a svoz odpadu na území Středočeského kraje. Jeho realizací dojde ke snížení měrné produkce odpadů, jejich ukládání na skládky a k zvýšení materiálového využití odpadů jako druhotných surovin a naplnění cílů zákona č. 541/2020 o odpadech.

Na projekt byla poskytnuta podpora od Evropské unie.